MRgFUS a ciąża - Pytania i odpowiedzi

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że mięśniak może stanowić przyczynę niemożności zajścia w ciążę. Zwłaszcza mięśniaki wpuklone do jamy macicy mogą być powodem niezaspokojonego pragnienia dziecka. Wiadomo także, że pod wpływem ciąży mięśniaki mogą silnie się powiększać. Może to prowadzić do przedwczesnego porodu lub poronienia. Mięśniaki mogą ponadto utrudniać poród, jeśli ze względu na swe umiejscowienie blokują kanał rodny. W takim przypadku lekarz zaleci ewentualnie cesarskie cięcie. Mięśniaki zwiększają ryzyko silnych krwawień po porodzie i mogą wydłużyć czas, zanim brzuch powróci do swoich normalnych rozmiarów.
W przypadku zajścia w ciążę pomimo mięśniaka, ciążę należy donosić bez leczenia mięśniaka. Zasadniczo w trakcie ciąży nie usuwa się mięśniaków. Jeśli dolegliwości nie ustąpią po urodzeniu dziecka, należy omówić dalsze leczenie ze swoim ginekologiem. Mięśniaki niekonieczne muszą przeszkadzać w zajściu w ciążę, jednak w czasie ciąży prowadzą do pewnych niedogodności.
Dużą zaletą tej metody terapeutycznej jest fakt, że płodność pacjentki zostaje całkowicie zachowana. Terapia MRgFUS z użyciem systemu firmy Insightec/GE, jako odpowiednia do stosowania u kobiet pragnących zajść w ciążę, posiada certyfikat CE dopuszczający do stosowania w całej Europie. Ogólnie rzecz biorąc, dostępne obecnie dane na temat płodności po leczeniu metodą MRgFUS przedstawiają obiecujący współczynnik dzietności i niewielką liczbę koniecznych cięć cesarskich.
W chwili obecnej brak jest danych liczbowych lub badań potwierdzających, że metoda ta jest korzystniejsza w odniesieniu do płodności niż miomektomia (operacyjne usunięcie mięśniaków). Jednak w przypadku MRgFUS nie dochodzi do uszkodzenia ściany macicy, a tym samym znacznie zmniejsza się ryzyko pęknięcia ściany w wyniku obciążeń związanych z ciążą – w przeciwieństwie do operacji (tworzenie się blizn na ścianie). Nie występuje niebezpieczeństwo uszkodzenia jajników przez MRgFUS.
Ciążę należy zaplanować najwcześniej po upływie 2–3 miesięcy od przebytego leczenia metodą MRgFUS. We wcześniejszym okresie po terapii ze względu na proces gojenia należy bezwzględnie zapobiegać ciąży.
Po 6–9 miesiącach proces gojenia i obkurczania w miejscu poddanego uprzednio leczeniu mięśniaka jest już znacznie zaawansowany. Z reguły w tym czasie dochodzi do redukcji objętości o 60–70%. Pozostaje miękkie rezyduum, które przeobraża się w tkankę łączną. W macicy pozostanie zatem tkanka, stanowiąca jakby "bliznę" z tkanki łącznej, która z reguły nie powoduje żadnych dolegliwości. Dzięki miękkiej tkance łącznej macica zachowuje zdolność rozciągania się w czasie ciąży bez ryzyka pęknięcia ściany macicy.