Jakie są zalety MRgFUS?

Dotychczasowe metody były czasochłonne i bolesne. Zalety MRgFUS:

  • brak operacji: nie ma otwierania ciała, krwawienia i ran
  • nie ma narkozy
  • nie ma terapii hormonalnej
  • nie ma promieniowania rentgenowskiego/obciążenia promieniami
  • macica i szyjka macicy, a tym samym płodność, zostają całkowicie zachowane
  • leczenie ambulatoryjne
  • szybki powrót do codzienności, najczęściej następnego dnia