Przebieg leczenia MRgFUS

Krok 1 – badanie wstępne

Po zdiagnozowaniu przez osobistego ginekologa mięśniaka podczas badania ultradźwiękami i stwierdzeniu, że najprawdopodobniej to on jest przyczyną występujących dolegliwości, konieczne jest badanie MRT miednicy w naszym centrum FUS lub u radiologa w miejscu zamieszkania. Po sprawdzeniu technicznej wykonalności na podstawie zdjęć MRT następuje osobista rozmowa doradcza i wyjaśniająca, prowadzona przez specjalistę FUS w naszym centrum lub telefonicznie, jeśli pacjentka mieszka daleko.

Krok 2 – pokrycie kosztów i ustalenie terminu wizyty

Jeśli pacjentka może być poddana leczeniu, otrzymuje od nas wniosek o pokrycie kosztów, który należy przedłożyć w swojej kasie chorych. Po wydaniu pisemnego zatwierdzenia kosztów pacjentce przekazany zostaje termin zabiegu MRgFUS przez nasz dział administracji pacjentów. Przesłane zostanie pisemne potwierdzenie terminu ze wszystkimi informacjami dotyczącymi zabiegu.

Krok 3 – dzień zabiegu

Na zabieg ambulatoryjny pacjentki przychodzą do naszego centrum FUS w Dachau w uzgodnionym terminie. Dostępne mamy terminy codziennie, z przyjazdem około godziny 8 i 12.

W domu należy zjeść lekkie śniadanie, ogolić włosy z podbrzusza bez nakładania pianki i przyjechać do Dachau do centrum FUS.

Po zgłoszeniu się w sekretariacie następuje szczegółowa rozmowa z przedstawieniem zdjęć MRT, omówieniem przebiegu zabiegu oraz przekazaniem pisemnej informacji o planowanym zabiegu.

Pacjentka przechodzi do poczekalni sali zabiegowej, gdzie może się przebrać (koszule zapewnia klinika). Założony zostaje port dożylny. Jest on konieczny, aby w razie potrzeby podać środki przeciwbólowe i uspokajające. Dodatkowo potrzebny jest cewnik moczowy, aby podczas zabiegu kontrolować napełnienie pęcherza moczowego. Obydwa przyrządy są zakładane przez pielęgniarkę. Następuje jeszcze krótka rozmowa z lekarzem prowadzącym dotycząca ostatnich pytań.

Następnie pacjentka zostaje ułożona w jak najwygodniejszej pozycji w MRT tak jak podczas badania wstępnego na miękkiej leżance z wbudowanym urządzeniem ultradźwiękowym (dostępne są poduszki i koce). Pacjentka ułożona jest głową do zewnątrz i podczas zabiegu może przez szybę widzieć personel, a także zwrócić na siebie uwagę za pomocą gałki alarmowej lub przycisku zatrzymania w ręku. Przyciskiem zatrzymania można w każdej chwili przerwać wysyłanie dźwięków. Jeszcze raz wykonywane są zdjęcia organów miednicy, aby ocenić aktualne położenie mięśniaków. Na podstawie tych zdjęć układa się pacjentkę w optymalnej pozycji i lekko się ją mocuje. Planowanie leczenia mięśniaka macicy jest opracowywane na podstawie zdjęć w komputerze, pacjentka nadal leży spokojnie w urządzeniu. Lekki środek uspokajający i przeciwbólowy zapewnia, że pacjentka tylko w niewielkim stopniu odczuwa zabieg, dzięki czemu również czas trwania zabiegu wydaje się znacznie krótszy. Wszystkie zaznaczone punkty w mięśniaku są podgrzewane po kolei przez okres ok. 2-3 godzin. Puls jest kontrolowany na monitorze, a zmiany temperatury na skórze i w organizmie są pokazywane i kontrolowane przy każdym podaniu ultradźwięków.

Po ostatnim podaniu dźwięku wykonywane jest końcowe badanie MRT z kontrastem. Pokazuje ono, w których obszarach mięśniaka przerwany zostaje dopływ krwi i ile procent mięśniaka macicy wyleczono. Obszar lub objętość, która nie jest już ukrwiona, nazywa się "Non Perfused Volume" (NPV). W wielu publikacjach międzynarodowych opisano NPV o wartości ponad 60 procent jako dobry wynik zabiegu. Na podstawie naszego dużego doświadczenia okazało się, że niezbędne jest NPV o wartości ponad 80 procent, aby zmniejszyć ryzyko nawrotu w porównaniu do miomektomii. Patrz nasze publikacje:
Magnetic Resonance Imaging-Guided Focused Ultrasound Treatment of Symptomatic Uterine Fibroids: Impact of Technology Advancement on Ablation.

Po zabiegu pacjentka może położyć się do łóżka szpitalnego, podłączona zostaje jeszcze infuzja z roztworu glukozy. Lekarz prowadzący omawia z pacjentką wynik zabiegu i pokazuje zdjęcia. Następnie pacjentka zostaje zabrana na oddział, gdzie odpoczywa jeszcze przez 1 do 2 godzin. Tam pielęgniarka oddziałowa usuwa cewnik z pęcherza oraz port dożylny. Następnie pacjentka może opuścić szpital w towarzystwie innej osoby (w tym dniu występuje niezdolność do jazdy spowodowana lekami). Pacjentkom, które mają daleko do domu lub nie mają osoby towarzyszącej, oferujemy oczywiście bezpłatny nocleg w naszej klinice.

W ciągu kolejnych dni pacjentka otrzymuje pocztą raport z zabiegu oraz płytę CD ze zdjęciami MRT.

Krok 4 – badanie kontrolne

Leczona tkanka mięśniaka zostaje w ciągu kilku miesięcy częściowo lub całkowicie usunięta przez własny układ immunologiczny. Dolegliwości spowodowane mięśniakiem ustają lub zanikają stopniowo. Po 6 miesiącach od zabiegu zalecamy przeprowadzenie badania kontrolnego MRT przez radiologa w pobliżu miejsca zamieszkania lub w naszym centrum FUS. Kolejne badania nie są konieczne.

Studium przypadku

Studium przypadku 47-letniej pacjentki z kilkoma mięśniakami o średnicy do 5 cm.

vor Therapie
Obrazy MRT przed leczeniem
Unmittelbar nach Therapie
Obrazy MRT bezpośrednio po dodaniu środka kontrastowego. Leczone mięśniaki nie są już ukrwione, w związku z czym nie przyjmują środka cieniującego i na obrazie mają kolor czarny.
6 Monate nach Therapie
Obrazy MRT 11 miesięcy po leczeniu metodą MRgFUS. Mięśniaki nie są już wykrywalne lub znacznie się obkurczyły. Trzy miesiące po zastosowaniu leczenia pacjentka nie miała już żadnych dolegliwości.