Pytania i odpowiedzi

Obecnie przypuszcza się, że przyczyną powstawania mięśniaków są uwarunkowania genetyczne oraz stymulacja hormonalna.
Mięśniaki powstają w macicy (uterus).
Zazwyczaj mięśniaki tworzą się u kobiet między 20 a 50 rokiem życia. Fakt ten potwierdza przypuszczenie, że mięśniaki powstają w sposób uwarunkowany hormonalnie.
Ginekolog może sprawdzić obecność mięśniaków (liczba, umiejscowienie i wielkość), wykonując badanie ultrasonograficzne – wówczas może stwierdzić, czy to one są przyczyną dolegliwości. Pacjentka powinna porozmawiać ze swoim ginekologiem, jeśli zaobserwuje u siebie co najmniej jeden z następujących objawów:
 • Obfite i długie krwawienia miesiączkowe
 • Ból pleców lub nóg albo też ucisk w miednicy
 • Niemożność zajścia w ciążę lub poronienie
 • Ból w trakcie współżycia
 • Częsty ucisk na pęcherz
Zasadniczo nie można z góry określić, które mięśniaki da się wyleczyć przy użyciu metody MRgFUS, a których nie. Decyzja może zostać podjęta tylko w odniesieniu do indywidualnego przypadku, podczas rozmowy z pacjentką po przeprowadzeniu badania wstępnego, jeśli dostępne są zdjęcia radiologiczne z rezonansu magnetycznego (MRI), na podstawie których można zaplanować leczenie metodą MRgFUS. Faktem jest, że pewne rodzaje mięśniaków są trudniejsze do wyleczenia metodą MRgFUS, ewentualnie radiolog zajmujący się badaniem mięśniaków może odradzić terapię, jeśli prawdopodobieństwo skuteczności leczenia wydaje się zbyt małe. Jednak w FUS-Center zdarzały się poszczególne przypadki skutecznego leczenia także trudnych mięśniaków, np. mięśniaków silnie ukrwionych, mięśniaków podsurowicówkowych czy mięśniaków o średnicy przekraczającej 10 cm.
 • Historia przebytych chorób oraz chorób występujących w rodzinie (np. alergii)
 • Trwające obecnie choroby
 • Przyjmowane leki
 • Obecność ciąży
 • Informacja, czy pacjentka może zostać poddana leczeniu z zastosowaniem tomografii jądrowego rezonansu magnetycznego/MRI (nieodpowiednie np. dla osób z rozrusznikiem serca lub pacjentek uczulonych na środek cieniujący)
Niektóre z kobiet mówiły o wrażeniu ciepła lub gorąca na skórze lub w miednicy. Inne odczuwały krótkie "ukłucie" lub trwające kilka sekund "pieczenie" w momencie emisji energii.
Pacjentka leży na specjalnym stole terapeutycznym do MRI i podczas całego zabiegu może się komunikować z zespołem opieki medycznej. Podczas zabiegu lekarz udzieli informacji o możliwych odczuciach, które mogą normalnie wystąpić. Udzieli on wskazówki, że w razie gdyby odczucia odbiegały od opisanych, wówczas pacjentka powinna nacisnąć przycisk, który trzyma w dłoni, by przerwać zabieg.
Zabieg trwa zazwyczaj 3–4 godziny. Następnie pacjentka musi odpoczywać przez 1–2 godziny.
Czas trwania całego procesu zależy od harmonogramu badań. Konieczna jest wizyta w celu wykonania badania wstępnego, wizyta, w czasie której odbywa się właściwy zabieg, oraz kolejna wizyta w celu wykonania badania kontrolnego po ok. 6–12 miesiącach.
Zabieg MRgFUS przeprowadzany jest ambulatoryjnie. Zabieg trwa zazwyczaj 3–4 godziny. Następnie pacjentka musi odpoczywać przez 1–2 godziny. Potem może wrócić do domu. W przypadku dużej odległości od miejsca zamieszkania oferujemy także możliwość bezpłatnego noclegu w naszej Klinice. Zazwyczaj po 1–2 dniach możliwy jest powrót do normalnego trybu życia.
W miarę możliwości pacjentka wcale nie musi otrzymywać zwolnienia lekarskiego lub otrzymuje je ewentualnie na 1–2 dni, ponieważ zwykle po 1–2 dniach od zabiegu pacjentki mogą powrócić do swojego normalnego trybu życia.
W przypadku skutecznego zabiegu MRgFUS poddane leczeniu mięśniaki nie powracają. Mogą jednak pojawić się nowe, do tej pory nieleczone mięśniaki.
Dużą zaletą tej metody terapeutycznej jest fakt, że płodność pacjentki zostaje całkowicie zachowana, wzgl. leczenie mięśniaków wywiera na nią pozytywny wpływ.
Ogólnie rzecz biorąc, MRgFUS jest bezpieczną i szczególnie łagodną metodą leczenia mięśniaków. Jak dotąd do komplikacji doszło w nielicznych przypadkach; odsetek poważnych komplikacji jest niezwykle niski. Należy porozmawiać ze swoim lekarzem o prawdopodobieństwie wystąpienia następujących komplikacji:
 • Ból/skurcze w podbrzuszu, ból pleców lub nóg
 • Nudności i/lub gorączka
 • Powierzchniowe, punktowe zaczerwienienie/oparzenia skóry
 • Infekcja dróg moczowych
 • Możliwość wystąpienia upławów, plamienia i/lub krwawienia międzymiesiączkowego do 3 miesięcy od zabiegu
 • Reakcje alergiczne na środek cieniujący lub środki uspokajające
 • Problemy z krążeniem podczas zabiegu lub po nim
 • Uczucie gorąca podczas terapii
 • Podrażnienie nerwów
 • Bardzo rzadko: Uszkodzenie jelit

Dodatkowe ryzyko:

 • Istnieje niewielkie ryzyko, że zabieg nie okaże się skuteczny i pacjentka będzie ewentualnie potrzebować alternatywnej terapii, by złagodzić swe dolegliwości.
 • - Zabieg może skutecznie zmniejszyć dolegliwości, jednak istnieje możliwość, że w późniejszym czasie pojawią się kolejne, nowe mięśniaki, które będą wymagać dalszego leczenia. To ryzyko odnosi się do wszystkich możliwych metod leczenia mięśniaków z wyjątkiem histerektomii (usunięcia macicy).
Do tej pory na całym świecie przeprowadzono metodą MRgFUS ponad 10000 zabiegów, z czego w samym tylko FUS-Center przy Klinice w Dachau wykonano już ponad 1000 zabiegów (stan z lutego 2014).
Pokrycie kosztów leczenia metodą MRgFUS obecnie nie jest jeszcze ujęte w katalogu świadczeń każdej ustawowej kasy chorych. Pełne pokrycie kosztów można uzyskać obecnie tylko z następujących kas chorych: Techniker Krankenkasse, AOK Bayern oraz Barmer GEK. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu i stałemu kontaktowi z poszczególnymi kasami chorych mamy już wyznaczone w kasach stałe osoby do kontaktu i w związku z tym w większości ustawowych kas chorych uzyskujemy pokrycie kosztów leczenia na podstawie indywidualnej decyzji. Możemy zatem złożyć w imieniu pacjentki wniosek o pokrycie kosztów leczenia.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne pokrywa z reguły koszty leczenia metodą MRgFUS częściowo lub w niektórych przypadkach w całości. Przed przystąpieniem do leczenia składamy wniosek o pokrycie jego kosztów, przedstawiając dokładne ich zestawienie. DEBEKA, jako pierwsza prywatna kasa chorych, pokrywa całość kosztów.
W przypadku, gdy kasa chorych nie pokrywa kosztów, cena terapii wynosi od 4100 do 4200 euro. Oczywiście istnieje także możliwość zmiany kasy chorych. Kasy chorych Techniker Krankenkasse, AOK Bayern oraz Barmer GEK pokrywają pełny koszt leczenia od pierwszego dnia ubezpieczenia.
Zasadniczo zdjęcia MRI w ramach badania wstępnego mogą zostać wykonane przez każdego radiologa, a następnie zostać przesłane do FUS­Center pocztą na płycie CD jako obrazy DICOM. Należy przy tym jednak przestrzegać specjalnych wymagań odnoszących się do zdjęć.

Protokoll für die MRT-Untersuchung des Beckens zur Vorlage bei Ihrem Radiologen.
Ponieważ przyczyna powstawania mięśniaków ciągle nie jest znana, nie ma jasnych zaleceń, jak im zapobiegać. Jednak ponieważ istnieje przypuszczenie, że tworzenie się mięśniaków jest uwarunkowane hormonalnie, zalecamy unikanie produktów zawierających estrogeny.
Mięśniaki są łagodnymi przerostami w macicy. Jednak muszą one być regularnie kontrolowane, by w razie zmian ewentualnie poddać je leczeniu.
W przypadku zajścia w ciążę pomimo mięśniaka, ciążę należy donosić bez leczenia mięśniaka. W trakcie ciąży nigdy nie usuwa się mięśniaków. Jeśli dolegliwości nie ustąpią po urodzeniu dziecka, należy omówić dalsze leczenie ze swoim ginekologiem.

Mięśniaki niekonieczne muszą przeszkadzać w zajściu w ciążę, jednak w czasie ciąży prowadzą do pewnych niedogodności. W przypadku niektórych umiejscowień mięśniaki mogą prowadzić do poronień. Mięśniaki mogą ponadto utrudniać poród, jeśli ze względu na swe umiejscowienie blokują kanał rodny. W takim przypadku lekarz zaleci ewentualnie cesarskie cięcie. Mięśniaki zwiększają ryzyko silnych krwawień po porodzie i mogą wydłużyć czas, zanim brzuch powróci do swoich normalnych rozmiarów.