Terapia hormonalna

Leczenie farmakologiczne przy zastosowaniu hormonów żeńskich (gestagenów) lub analogów gonadoliberyny. Ponieważ na rozwój mięśniaków wpływa gospodarka hormonalna, antagoniści estrogenu, jak gestageny lub hormony regulujące cykl, mogą spowodować kurczenie mięśniaków. Również metody antykoncepcyjne w postaci spirali hormonalnej lub długotrwałego przyjmowania "pigułki" mogą spowodować zatrzymanie rozrostu lub zanik mięśniaków.

Zalety:

Niechirurgiczna metoda leczenia mięśniaków. U pacjentek, u których nie można przeprowadzić żadnej innej terapii zachowującej organy, podanie hormonów może tymczasowo złagodzić objawy. W niektórych przypadkach mięśniaki mogą skurczyć się tak, że będzie można je wyleczyć za pomocą minimalnie inwazyjnego zabiegu lub technologii zogniskowanych ultradźwięków sterowanych obrazowaniem rezonansem magnetycznym.


Wady:

W długiej perspektywie bardzo kosztowana, ze względu na GnRH dolegliwości podobne do menopauzy, takie jak skoki wysokiej temperatury, zmienność nastroju, zanik libido lub osteoporoza, po zakończeniu terapii następuje nawrót objawów.