Badania i publikacje


Autorzy niniejszego eksperymentu klinicznego przeprowadzili badania na 54 ciążach u 51 pacjentek w 13 międzynarodowych centrach MRgFUS; obserwacja ciąży prowadzona była po odbytym leczeniu (eksperymenty kliniczne w przypadku zakończonego planowania rodziny, badania nad płodnością MRgFUS, leczenie komercyjne). W momencie publikacji (2008) odnotowano już 41 procent żywych urodzeń i 20 procent trwających jeszcze ciąży. Współczynnik poronień wynosił 26 procent. W 13 procentach tych przypadków doszło do planowego przerwania ciąży. Godny uwagi był współczynnik porodów naturalnych wynoszący 64 procent, przy czym wszystkie dzieci miały normalną wagę urodzeniową. 93 procent porodów odbyło się w przewidzianym terminie.