Technologia zogniskowanych ultradźwięków sterowanych obrazowaniem rezonansem magnetycznym (MRgFUS)

Nieinwazyjny zabieg kurczenia mięśniaków w macicy. Pacjentka leży brzuchem nad źródłem dźwięków, z którego fale dźwiękowe wysokiej częstotliwości są kierowane na określone miejsca mięśniaka tak jak za pomocą soczewki. Dzięki takiemu zogniskowaniu powstaje bardzo wysoka temperatura (60-90 stopni), która powoduje obumarcie tkanki mięśniaka oraz częściowe usunięcie przez własny układ immunologiczny bądź tkanka mięśniaka zostaje zastąpiona przez nieaktywną tkankę łączną.

Zalety:

Macica zostaje w całości zachowana, nie ma blizn, bez narkozy, brak promieniowania jonizującego, bezboleśnie, ambulatoryjnie, szybki powrót do codziennego życia w ciągu 1-2 dni, bardzo delikatna z niewielkim ryzykiem.


Wady:

Tak jak w przypadku każdego leczenia zachowującego organ, w częściach macicy, które nie zostały poddane zabiegowi, mogą powstać nowe mięśniaki lub części mięśniaka, które nie zostały poddane zabiegowi, mogą ponownie urosnąć. Zogniskowane ultradźwięki mogą być stosowane tylko w przypadku mięśniaków, które są położone w dobrym miejscu.